FAKTA

Må bra av naturen – Forskningen stödjer

En vistelse i skogen är avstressande och stärker immunförsvaret,
 det visar japansk forskning om Skogsbad.
 Nivåerna av ämnen som är verksamma i kroppens försvar 
mot infektioner och sjukdomar ökar av att vara i skogsmiljö.
Naturvistelse kan påverka blodtrycket till det bättre, sänka halten av stresshormoner och förbättra koncentrationsförmågan. 
En studie från USA har till och med visat att patienter som har utsikt från sitt fönster mot grönska mår bättre och blir fortare friska än patienter med utsikt mot bebyggelse.

Shinrin Yoku – Skogsbad

Begreppet Shinrin yoku, som översatt blir skogsbad, kom till 1982 av chefen för den Japanska skogsstyrelsen.
 Det är inte ett bad i en sjö, men man badar i skogsmiljön och där alla sinnen
 aktiveras för att uppleva naturen på ett lite extra närvarande sätt.
 Det innebär att röra sig i långsamhet , stanna upp, hinna uppleva det lilla, detaljer, det stora, helheten. 
Sinnesintrycken i naturen ställer inga krav på oss, ett annat system i hjärnan aktiveras
 som innebär att vi får möjlighet till vila och får återhämtning.
På senare tid har stressrelaterade sjukdomar blivit ett problem världen över. Vi blir idag överstimulerade av intryck och det gör oss mer mottagliga för sjukdom.
 Under större delen av den tid våra förfäder utvecklats till de människor vi är idag har vi levt i naturliga miljöer, våra kroppar är anpassade till naturen. Att tillbringa tid inne i natur kan framför allt ha en förebyggande effekt för att minska risken att bli sjuk. 
Under de senaste 10-15 åren har vi fått tillgång till forskning som gör att skogsbad kunnats utvecklats efter vetenskapliga metoder..