Dags att boka in vårens Skogsbad för din arbetsgrupp. Starta upp med, gör en paus för eller avsluta med.
På konferens, hälsodag eller After work.
Låt dina medarbetare får möjlighet att uppleva naturen på ett nytt sätt.
Skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring, guidade förslag och övningar som aktiverar alla sinnen, bjuder in till lugn och tid för att bara njuta. Vid skogsbad tillbringar vi en tid i skogen på ett särskilt närvarande sätt, i en fördjupad kontakt med den omgivande miljön.
 Då och då stannar vi upp och samlas för gemensam reflektion. Att dela erfarenheter ger ofta nya infallsvinklar och kan ge en rikare upplevelse utmed den långsamma vandringen. Vi avslutar med te bryggt på växter från den plats vi besöker.